Till innehåll på sidan

Skolkurator

 
Hej!
Jag heter Maria Waern och arbetar som kurator på Blommensbergsskolan.
 Jag ingår i skolans elevhälsoteam.
 
 
 
 
 
 
 
Mitt arbete går främst ut på att arbeta förebyggande kring den psykosociala miljön på skolan.

Det innebär att du som elev eller förälder ska kunna komma till mig och få stöd och råd kring
saker som du känner oro för eller tycker är jobbiga. Det kan vara saker som händer i skolan,
på fritiden eller hemma.

Jag kan vid behov och/efter önskemål bedriva olika typer av samtalsgrupper samt vara ett stöd
i konflikthantering.Jag kan också vara ett stöd när det gäller att få kontakt med externa
verksamheter såsom ungdomsmottagningar, BUP,  socialtjänst och frivilligorganisationer.

Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att det jag får höra i samtal får jag inte föra vidare utifall jag
inte kommit överens med dig om detta. I vissa fall måste jag dock bryta min tystnadsplikt för att
du eller din familj ska kunna erbjudas rätt stöd och hjälp men jag gör det aldrig utan att först
informera dig om det.

Jag finns på skolan måndag – torsdag kl. 08.00 – 16.30
och nås lättast på telefonnummer 508 22 706 eller epost.

Du är så klart också välkommen att komma och knacka på min dörr!

Dela:
Kategorier: