Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsoteamt

Elevhälsoteamets huvuduppgift är att tillsammans med all övrig personal arbeta för att du som elev ska få en så bra studietid som möjligt och för att underlätta för dig att lyckas med dina studier.
Elevhälsoteamet ska så långt som möjligt hjälpa
till att undanröja pedagogiska, sociala och medicinska hinder.

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för utbildningen.

 

Antal: 5