Till innehåll på sidan

Om skolan

.

Vår skola är en skola med kulturinriktning

 
Kulturella uttrycksformer såsom bild, musik, media, dans och teater genomsyrar undervisningen. Dessa uttrycksformer skapar upplevelser och levandegör skolans ämnen på ett meningsfullt sätt.
 

Kultur

Tellusborgsskolans elever får genom kulturella uttrycksformer som musik, bild, teater, dans, makerspace och digitala media möjlighet att fördjupa sitt lärande och visa sina kunskaper även inom dessa områden
Härigenom blir eleverna stolta, sedda och trygga. Tellusborgsskolans elever tar del och inspireras av Stockholms stora kulturutbud.
 

Kunskap

 
Vi strävar efter att ge eleverna bästa möjliga ämneskunskaper och att våra elever ska känna sig utmanade och inspirerade av undervisningen. De senaste åren har vi fortbildat oss genom kollegialt lärande i formen av TLC. Pedagogerna har lyft olika dilemman inom delaktighet och tydighet kopplat till sin egen undervisning. Lärarna har diskuterat samt obeserverat varandra för att utveckla sin undervisning och på så sätt öka måluppfyllelsen hos alla elever. Inför våren kommer vi att framförallt arbeta med de nya kursplanerna, dess innehåll och hur vi kan arbeta med att tydliggöra dessa för eleverna. Vi kommer att hålla fast vid det kollegiala i kompetensutvecklingen då vi tror på att lära tillsammans.
 

Tema 

 
På Tellusborgsskolan arbetar vi tematiskt för att ge eleverna en fördjupning och en ämnesövergripande helhetssyn. Genom ämnesövergripande och tematiskt arbete utmanas eleverna att ta ökat ansvar med stigande ålder. Vårt arbetssätt främjar elevinflytande,  kreativt tänkande och entreprenöriellt lärande.
 
 
Kategorier:
Ingress: 
.