Till innehåll på sidan

Likabehandlingsarbete

Trygghetsgruppens medlemmar och arbete

På Tellusborgsskolan är Trygghetsgruppen ansvarig för att formulera planen mot diskriminering och kränkande behandling. De har ett ansvar att hålla dessa frågor levande och att driva genomgörande att priotiterade aktiviteter för varje arbetslag. I gruppen ingår representanter från varje arbetslag, även från elevhälsan, samt en representant från ledningsgruppen.

Vi samarbetar med eleverna via elevrådet och skolans elevskyddsombud..

Trygghetsgruppen når du med tankar, idéer och frågor på mailadressen:

trivsel.blommens@stockholm.se

Dela:
Kategorier: