Till innehåll på sidan

Fältassistenterna

Fältassistenterna till vår hjälp!

 

Fältassistenterna i Hägersten-Liljeholmen


Uppsökande – Förebyggande – Kontakt – Relation – Verksamhet

I Hägersten-Liljeholmen arbetar fältassistenterna uppsökande, förebyggande
och med tidiga insatser.

Genom att arbeta uppsökande, förebyggande och i verksamhet möter fältassistenterna
ungdomar på exempelvis gator och torg, skolor, fritidsgårdar samt via Internet.
 
Syftet är att skapa en relation mellan ungdom och fältassistent som bygger på frivillighet,
förtroende, tillit, och respekt för ungdomens integritet.
 
Fältassistenterna arbetar utifrån lokala förutsättningar och ungdomars behov.
 
Ungdomar rör sig över stora områden, därför samverkar fältassistenterna också över
stadsdelsgränserna. Fältassistenterna samverkar också med fritidsgårdar, myndigheter,
föräldrar, mfl.
 
• Vi söker upp och skapar goda relationer med ungdomar i de miljöer där ungdomar samlas.
Vi samarbetar med föräldraföreningar, stödjer föräldravandringar, deltar i föräldramöten och
upptaktshelger i de sex högstadieskolor vilka är belägna inom stadsdelen.
 
• Vi samarbetar med socialsekreterare kring ungdomar vid behov.
 
• Vi deltar i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.
Vi ordnar även egna aktiviteter och verksamheter efter ungdomars behov.
 
Fältassistenterna Hägersten- Liljeholmen:
 
Stefan Andersson

076 12 23 371

Jessica Leander
076 12 22 373
Tommy Hedström
076 12 23 370
Anna Gleisner
076 12 22 371
 
Vi finns även på Facebook som ”fältarna hägersten – liljeholmen”
Vi jobbar måndag, tisdag, onsdag, fredag och lördag kvällar.
 
Dela:
Kategorier: